My Tree – Arborista Jiří Hemza

Pečujeme
o Vaše stromy

MY TREE
arboristé

+420 732 702 396
mytree@mytree.cz

My Tree – Arborista Jiří Hemza

Pečujeme 
o vaše stromy

Jiří Hemza
arborista

+420 732 702 396
mytree@mytree.cz

Povoznická 2483/4
591 01 Žďár nad Sázavou

Naším cílem jsou zdravé a bezpečné stromy, ať už u Vašeho domu, v zahradě, v parku nebo u cesty.

Služby

S týmem spolupracovníků zajišťujeme následující služby:

 • inventarizace a pasportizace dřevin
 • návrhy ošetření
 • komplexní ošetření – veškeré druhy řezu
 • instalace stabilizačních systémů dřevin - bezpečnostních vazeb
 • odborné dendrologické posudky
 • přístrojové metody hodnocení dřevin - tomografické vyšetření, tahové zkoušky
 • hodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti – dendrologický průzkum
 • výsadba – zakládání komunální i soukromé zeleně
 • ochrana dřevin při stavební činnosti – návrhy a realizace
 • odborný dozor – technický dozor
 • kácení a rizikové kácení
 • likvidace dřevní hmoty – štěpkování
 • frézování pařezů
 • stromové injektáže
 • poradenská činnost
 • práce provádíme podle okolností pomocí lanových technik, vysokozdvižné plošiny nebo jeřábu

Kvalifikace

Mendelova univerzita v Brně
Český certifikovaný arborista
ISA – International Society of Arboriculture
Sekce péče o dřeviny – ISA
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
ABA International

O nás

Péči o dřeviny se věnujeme od roku 2011. Naší prioritou je profesionální přístup a proto se neustále vzděláváme a zvyšujeme tak úroveň nabízených služeb. V roce 2018 jsem dokončil studium oboru Arboristika na Mendelově univerzitě v Brně, což je v současné době nejvyšší dostupné vzdělání v tomto oboru v České republice.

Naše činnost je spoluprací týmu zkušených odborníků.

Naší základnou je Vysočina, ale působíme na území celé České republiky.

 • Jsme držiteli národního certifikátu Český certifikovaný arborista a mezinárodního stromolezeckého certifikátu asociace ABA International.
 • Od roku 2013 jsme členy Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu – sekce péče o dřeviny ISA.
 • Ve stejném roce jsme se stali členem mezinárodní asociace International Society of Arboriculture – ISA.
 • Jsme držiteli platného osvědčení pro práci ve výškách a také k obsluze motorové pily.
 • K naší práci používáme profesionální vybavení, které prochází pravidelnými revizemi a kontrolami dle platné legislativy.
 • Proti případným škodám způsobeným při své činnosti jsme pojištěni u České pojišťovny až do výše 5 milionů korun.

Proč vyžadovat kvalifikovaného arboristu

"Jsme odborníci na péči o dřeviny!"

Tuto či podobnou větu slýchají starostové obcí a další majitelé dřevin stále. Péče o dřeviny však vyžaduje více, než znalosti jak nastartovat motorovou pilu nebo jak vylézt na strom.

Mezi širokou veřejností je běžným názorem, že pečovat o dřeviny dokáže každý, ale opak je pravdou. Pokud by tomu tak bylo, tak by Česká republika byla jedinou zemí na světě, jejíž obyvatelé jsou převážně odborníky na dendrologii, fytopatologii, fyziologii, biomechaniku, fyziku a pedologii. Ano to je minimální penzum znalostí, které péče o dřeviny vyžaduje, přidáme-li požadavky na znalost platné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu, je jasné, že těch odborníku není ve finále tolik.

Pokud vezmeme v úvahu, jak vysokých společenských hodnot mnohdy dřeviny a především stromy dosahují, vyjádřeno v penězích, mluvíme u starších stromů o statisících korun. Stromy tedy představují velkou společenskou hodnotu a neodborný zásah je dokáže nejen poškodit, ale co víc. Pokud při péči o stromy spolupracujete s neodborníky či s "odborníky", kteří svoji kvalifikaci nemohou prokázat vystavujete se jako majitelé nebo správci stromů hned několika rizikům. Riskujete trvalé poškození stromu, které vede ke snížení jeho společenské hodnoty a může vést až k sankci od České inspekce životního prostředí. Také podstupujete riziko, že člověk, který není odborníkem, může podcenit bezpečnost stromu a potřebný zásah na dané lokalitě. Ve výsledku budete o několik tisíc korun "lehčí" a strom bude i po provedeném ošetření stále nebezpečný. A v neposlední řadě se množí případy kdy zásah provedený na stromě takovým „odborníkem" udělá pravý opak, než je Vaše očekávání a bezpečnost stromu je nevhodným zásahem naopak snížena.

Důležitým dílkem skládačky je také cena, kterou za práci na svých stromech zaplatíte. Zde je však opět na místě mít se na pozoru a nechat si od Vámi vybraného dodavatele prací na Vašich stromech doložit, mimo zmíněné odborné kvalifikace, také další nezbytné dokumenty, které souvisí spíše s technickou stránkou práce. Práce se stromy a především jejich ošetření či kácení jsou práce vysoce rizikové. Z tohoto důvodu je třeba dbát na to, aby byl dodavatel prací dostatečně a správně pojištěn na škody způsobené při své činnosti, které vzhledem k povaze prací nezlze vyloučit. Ošetřování a mnohdy i kácení dřevin je nutné provádět za pomoci lanových technik. Pokud tomu tak je, musí mít dodavatel platné osvědčení pro práci ve výškách. Pro práci s motorovou pilou je třeba vlastnit platné osvědčení a používané stroje podrobovat pravidelným revizním kontrolám.

Všechny výše uvedené kvalifikační předpoklady znamnají pro dodavatele nemalé finanční náklady, které musí promítnout do tvorby cenové nabídky na poptávané práce.

Z výše uvedených důvodů by nás mělo zajímat, zda se o naše stromy skutečně starají odborníci. Ale když už se rozhodnete svěřit péči o Vaše stromy skutečným odborníkům, tak vyvstává jasná otázka: Jak je poznám?

Vysokoškolské studium
Vzhledem k tomu, že arboristika je v naší zemi poměrně mladým oborem, nabízí v současné době (2018) studijní obor arboristika pouze Mendelova univerzita v Brně, kde lze obor studovat, prozatím v bakalářském studijním programu, a který potřebné odborníky produkuje.

Další možností prokázání kvalifikace v oboru arboristika jsou certifikační programy.

Mezinárodní certifikace
Největší arboristickou certifikační autoritou je americká International Society of Arboriculture (ISA), která působí takřka na celém světě. V zemích Evropské unie je aktivní organizace European Arboricultural Council – Evropská arboristická rada (EAC).

International Society of Arboriculture (ISA)
Mezinárodní arboristická společnost (ISA) je americká nezisková organizace, která sdružuje arboristy po celém světě. Z pohledu celosvětového měřítka je tato organizace nejznámější a největší. Byla založena v roce 1924. ISA v současné době nabízí následujících šest certifikačních programů:

ISA Certified Arborist (certifikovaný arborista)
ISA Certified Arborist – Utility Specialist (specialista pro práci kolem nadzemních vedení)
ISA Certified Arborist – Municipal Specialist (specialista samosprávy)
ISA Certified Tree Worker – Climber Specialist (výškový specialista – stromolezec)
ISA Certified Tree Worker – Aerial Lift Specialist (výškový specialista – práce s hydraulickou plošinou)
ISA Board Certified Master Arborist (certifikovaný vedoucí arborista)

Certifikace ISA v České republice
Žádná z výše uvedených certifikací společnosti ISA není v současné době v České republice realizována. Přesto můžeme potkat českého arboristu vlastnícího certifikát ISA. Většinou jsou to případy, kdy dotyčný získal certifikaci v zahraničí.

European Arboricultural Council (EAC)
Evropská arboristická rada (EAC) byla založena v roce 1992. EAC vytvořila program evropské certifikace arboristů European Tree Worker a European Tree Technician. Platnými členy EAC v polovině roku 2017 je 23 států Evropy.

Certifikační programy EAC
V současné době nabízí EAC tři certifikační programy:
European Tree Worker = Evropský arborista
European Tree Worker – Platform = Evropský arborista s plošinou
European Tree Technician = Evropský arborista – technik

European Tree Worker = Evropský arborista (ETW)
ETW je certifikace určená především pro aktivní arboristy pečující o stromy pomocí stromolezecké techniky. Na vývoji této certifikace se aktivně podílela i Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Sekce péče o dřeviny – ISA z České republiky. Tato organizace nabízí certifikaci ETW v ČR již od roku 2001 až doposud. Bližší informace a aktuální seznam certifikovaných ETW naleznete na webu www.arboristika.cz. V září roku 2017 vzniklo druhé certifikační centrum programu ETW v ČR. Stala se jím nezisková organizace Český svaz ochránců přírody - Arboristická akademie. K polovině roku 2017 bylo v České republice 147 certifikovaných ETW.

European Tree Worker – Platform = Evropský arborista s plošinou
Jedná se o certifikaci, jejíž vlastník je arborista odborně ošetřující stromy pomocí hydraulické plošiny. Tato zkouška je, až na zkušební část práce s plošinou, totožná s certifikací ETW.

European Tree Technician = Evropský arborista – technik (ETT)
Tato certifikace je v současné době postavena nejvýše ze všech certifikací EAC. Cílovou skupinou tohoto typu certifikace jsou arboristé pracující v nižším nebo středním managementu nebo provádějící kontrolní činnost v oboru arboristika.

Recertifikace certifikačních programů EAC
Certifikace ETW a ETW – Platform mají omezenou platnost, která je stanovena na tři roky. Certifikace ETT má v současné době (2017) neomezenou platnost. V září roku 2017 vzniklo první certifikační centrum programu ETT v ČR. Stala se jím nezisková organizace Český svaz ochránců přírody - Arboristická akademie.

ABA International
Mezinárodní akreditační společnost, která v současné době (2017) nabízí v České republice arboristický certifikační program. Tento certifikační program má dvě úrovně:
Arborist Level 1: Tree Climbing, Hand Saw Use & Aerial Rescue Techniques = Stromolezení, ruční pila & lezecké záchranné techniky
Arborist Level 2: Tree Climbing and Aerial Chainsaw Techniques = Stromolezení - ruční řetězová motorová pila - technika

Arborist Level 1: Tree Climbing, Hand Saw Use & Aerial Rescue Techniques = Stromolezení, ruční pila & lezecké záchranné techniky
Základní úroveň zaměřená na dovednosti potřebné pro práci v arboristickém týmu, který provádí základní úkoly, jako je zajištění podkladů, ale také na stromolezecké schopnosti a řez pomocí ruční pily. Prokazuje se zvládnutí technik záchrany zraněného a péče o něj, včetně příslušných znalostí první pomoci a bezpečnosti práce.

Arborist Level 2: Tree Climbing and Aerial Chainsaw Techniques = Stromolezení - ruční řetězová motorová pila - technika
Základní úroveň dovedností, při které se prokazuje zvládnutí bezpečných a efektivních způsobů přístupu na laně a základní úroveň zkušeností s provozem řetězové motorové pily. Výstup, polohování, uvedení pily do provozu, používání řetězové motorové pily pro nejrůznější techniky řezu včetně demonstrace vhodných pracovních polohovacích metod a příslušných znalostí z oblasti záchrany zraněného a péči o něj, první pomoci a bezpečnosti práce.

Recertifikace certifikačního programu ABA International
Certifikace ABA International mají omezenou platnost, která je stanovena na pět let.

Národní certifikace
Český certifikovaný arborista (ČCA)
V České republice byl v rámci aktivit Českého svazu ochránců přírody (ČSOP, z.s.) v roce 2006 spuštěn certifikační program Český certifikovaný arborista (ČCA). Český svaz ochránců přírody je nositelem této certifikace. Po odborné stránce byla do podzimu roku 2016 garantem Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Na počátku roku 2017 je certifikace převedena zpět na nositele ČSOP, z.s., a spoluvyhlašovatelem certifikace ČCA se stává Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí. Spolu s nositelem se na certifikacích podílí partneři programu Mendelova univerzita Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Singing Rock, SZÚZ, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Pavouci. Kanceláří programu ČCA je Arboristická akademie, ZO ČSOP. Cílem tohoto certifikačního programu je připravit databázi odborníků, kteří složením zkoušky před komisí prokáží, že jsou schopni kvalifikovaně a bezpečně realizovat různé úkony v rámci péče o dřeviny. Držiteli národního certifikátu je aktuálně (2017) přes 270 osob. V této oblasti lze v dohledné době předpokládat další dynamický rozvoj. Důvodem je především stále se zvyšující tlak na kvalifikovanou, kvalitní a bezpečnou péči o dřeviny. Tento tlak už není vyvíjen jen na poli soukromém a ve státní sféře pečující o zeleň ve městech a obcích, ale i vegetaci v blízkosti sítí technického vybavení, silnic, železnic atp.

Certifikační programy ČCA
ČCA má v současné době tyto čtyři stupně:
Český certifikovaný arborista – Pozemní pracovník
Český certifikovaný arborista – Plošinář
Český certifikovaný arborista – Stromolezec
Český certifikovaný arborista – Konzultant

Český certifikovaný arborista – Pozemní pracovník (ČCA - Pozemní pracovník)
ČCA je základní úrovní z nabízených certifikací. Je to certifikace určená pro pracovníky ošetřující dřeviny, které jsou dostupné ze země nebo nízkého žebříku s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Hlavní okruhy činnosti ČCA jsou výsadba, kontrola a ošetřování keřů a stromů. Při certifikaci jsou od uchazeče vyžadovány základní znalosti péče o dřeviny. Musí tedy být schopen znát elementární biologické základy péče o dřeviny tak, aby mohl provádět zadaná arboristická opatření. Určit základní druhy dřevin, znát základní reakce dřevin na poranění a stresové faktory a vysvětlit vliv dřevin na okolní prostředí. ČCA má dvě nadstavbové specializace, a to:
ČCA – Plošinář
ČCA – Stromolezec.

Český certifikovaný arborista – Plošinář (ČCA - Plošinář)
ČCA Plošinář je certifikace určená pro pracovníky, kteří provádějí ošetření dřevin výhradně s využitím vysokozdvižné plošiny, zejména ve specifických oblastech, jako je péče o doprovodnou zeleň komunikací a o dřeviny podél veřejné technické infrastruktury.

Český certifikovaný arborista – Stromolezec (ČCA - Stromolezec)
Certifikace určená pro arboristy, kteří provádějí komplexní ošetření dřevin se znalostí využití speciálních stromolezeckých technik.

Český certifikovaný arborista – Konzultant (ČCA - Konzultant)
Tato úroveň je určena především pro arboristy, kteří provádějí poradenskou činnost, zejména zpracování dendrologických průzkumů a zajišťování technického dozoru. Pro certifikaci ČCA Konzultant se vyžaduje znalost z oblastí dendrologie, ekofyziologie, fytopatologie, ohodnocování dřevin, inventarizace a hodnocení stavu dřevin, ochrana přírody a praktické arboristiky.

Recertifikace certifikačních programů ČCA
Certifikace ČCA mají omezenou platnost, která je stanovena na tři roky.

Pošlete nám dotaz

Nahoru